BRACTWO RATOWANIA DUSZ OD POTĘPIENIA WIECZNEGOBractwo Ratowania Dusz od Potępienia Wiecznego


To wielkie pragnienie Chrystusa, jak i Jego Niepokalanej Matki, by ratować dusze od zguby wiecznej, znalazło swoje spełnienie w powstaniu i działalności

BRACTWA RATOWANIA DUSZ OD POTĘPIENIA WIECZNEGO

Wielu ludzi pogrążonych w mrokach grzechu i rozpaczy oczekuje na naszą pomoc.

W naszym Bractwie modlimy się o uproszenie Miłosierdzia Bożego dla konających, a zwłaszcza konających w grzechach śmiertelnych oraz tych, którzy zamierzają targnąć się na swoje życie. W tej intencji ofiarujemy również swoje cierpienie. Niezwykle ważną częścią posłannictwa Bractwa jest także przypominanie o wieczności i tematach z nią związanych.

POMYŚL I TY O WIECZNOŚCI I POMÓŻ ZBAWICIELOWI
RATOWAĆ DUSZE LUDZKIE PRZED PIEKŁEM!


Miłosierdzie Boga jest ogromne, ale to od człowieka zależy czy z niego skorzysta, czy też wybierając drogę grzechu i braku nawrócenia, potępi się na wieki. Miłość winna nas przynaglać do tego, by nie był nam obojętny los wszystkich, którzy żyjąc z dala od Boga w grzechu, a zwłaszcza śmiertelnym, nieuchronnie kierują swe kroki ku przepaści piekielnej, czyli ku wiecznemu potępieniu.

BÓG LICZY NA TWOJĄ POMOC!

Uczyńmy, zatem swoimi słowa Apostołki Bożego Miłosierdzia, św. Siostry Faustyny:
„Pragnę się wysilać, pracować, wyniszczać za dzieło
nasze – ratowania dusz nieśmiertelnych!

(Dzienniczek, 194).