BRACTWO RATOWANIA DUSZ OD POTĘPIENIA WIECZNEGO

ODPOWIEDZIALNI, KONTAKT I FORMA ZAPISU DO BRACTWA

Struktury Bractwa


Moderator
Ks. mgr Jakub Kruczek

Zespół redakcyjny   


Ks. dr Norbert Podhorecki
Ks. dr Jan Szeląg

Zespół liturgiczno-duszpasterski

Ks. dr Łukasz Jastrzębski
Ks. mgr Marek Zarzyczny

Ks. mgr Łukasz Kramarz

Zespół informatyczno-medialny

Ks. mgr Robert Adamski
Ks. mgr Paweł Mendyk

Rada konsultacyjna Bractwa

Ks. dr Waldemar Janiga
Ks. dr Łukasz Jastrzębski

Ks. mgr Marek ZarzycznyCelem przystąpienia do Bractwa Ratowania Dusz od Potępienia Wiecznego

Pobierz plik z deklaracją

Wyślij wypełnioną i podpisaną delkarację na nasz adres pocztowy lub zeskanowany plik na nasz adres e-mailowy

Adres do korespondencji

Plac Katedralny 4a
37-700 Przemyśl
Kuria Metropolitalna
z dopiskiem
Bractwo Ratowania Dusz od Potępienia Wiecznego

Adres e-mail:

bractwo@przemyska.pl

Po wpłynięciu na podany adres uzupełnionej i podpisanej deklaracji osoby, która pragnie pomóc Panu Jezusowi w wielkim dziele ratowania dusz od potępienia wiecznego, w odpowiedzi my w krótkim czasie wysyłamy Modlitwę. Modlitwę tę każdy członek Bractwa winien codziennie odmawiać w intencji uproszenia Miłosierdzia Bożego dla konających a zwłaszcza konających w grzechach śmiertelnych oraz tych, którzy zamierzają targnąć się na swoje życie. Jest ona przygotowana w wersji zalaminowanej, czyli z bardzo trwałego materiału.

W skład Modlitwy wchodzi: koronka do Bożego Miłosierdzia, modlitwa za konających z wezwaniami i akt ofiarowania swojego cierpienia, przyjmowanego w sposób dobrowolny w zgodzie z wolą Bożą.

Natomiast przysłana do nas deklaracja zostaje umieszczona w Archiwum, które znajduje się w Siedzibie Bractwa w Przemyślu. Wówczas osoba nadsyłająca wypełnioną deklarację staje się tym samym pełnoprawnym członkiem naszej wspólnoty i jest także objęta niezwykłym przywilejem modlitwy za życia, ale i po śmierci.

Ten przywilej został stworzony w tej formie tylko i wyłącznie na potrzeby i w obrębie Bractwa. Jest przeznaczony wyłącznie dla członków naszej wspólnoty, którzy za swojego życia wypraszali Miłosierdzie Boże dla konających, a zwłaszcza konających w grzechach śmiertelnych oraz tych, którzy zamierzają targnąć się na swoje życie. Jest to swoiste podziękowanie za ich wielki dar modlitwy a także ofiarowanie (może nawet przez długie lata) cierpienia.

Niech zatem członkowie Bractwa i ci, którzy pragną się zapisać, wiedzą, że nie zostawimy ich samym sobie, ale pospieszymy im zawsze z konieczną pomocą.Masz pytania, wątpliwości napisz do nas

Treść wiadomości

Imię nazwisko
Adres e-mail